Search found 27 matches

Return to advanced search

Bệnh eczema - kết hợp đông tây y điều trị rất hiệu quả

Bệnh Eczema, lấy từ gốc Hy lạp: Eczeo – chỉ những tổn thương là mụn nước, bệnh được biết từ thế kỷ thứ 2 trước công nguyên với sự hiểu biết là do rối loạn một số yếu tố ở ngay trong cơ thể. Dân gian thường gọi là chàm tổ đỉa, vì tổn thương tái diễn lâu ngày da sần sủi kèm theo các lỗ hút sâu rỉ nước...
by daiannamthang
Mon Jan 07, 2019 8:29 pm
 
Forum: Phòng mạch
Topic: Bệnh eczema - kết hợp đông tây y điều trị rất hiệu quả
Replies: 0
Views: 0

Bệnh nhiệt miệng - phương pháp điều trị hiệu quả

Nhiệt miệng là tên gọi dân gian, thực chất bệnh là viêm loét niêm mạc miệng do nhiều nguyên nhân khác nhau, thường là loét áp–tơ (aphthous ulcer). Biểu hiện của bệnh là: trong niêm mạc miệng xuất hiện một hoặc nhiều mụn nước nhỏ 1–2 mm, hơi đau, có ít nước, vài ngày sau đồng loạt vỡ ra tạo thành vết...
by daiannamthang
Mon Nov 12, 2018 10:34 pm
 
Forum: Phòng mạch
Topic: Bệnh nhiệt miệng - phương pháp điều trị hiệu quả
Replies: 0
Views: 50

Bệnh eczema - kết hợp đông tây y điều trị rất hiệu quả

Bệnh Eczema, lấy từ gốc Hy lạp: Eczeo – chỉ những tổn thương là mụn nước, bệnh được biết từ thế kỷ thứ 2 trước công nguyên với sự hiểu biết là do rối loạn một số yếu tố ở ngay trong cơ thể. Dân gian thường gọi là chàm tổ đỉa, vì tổn thương tái diễn lâu ngày da sần sủi kèm theo các lỗ hút sâu rỉ nước...
by daiannamthang
Sun Sep 02, 2018 8:47 pm
 
Forum: Phòng mạch
Topic: Bệnh eczema - kết hợp đông tây y điều trị rất hiệu quả
Replies: 0
Views: 16

Bệnh eczema - kết hợp đông tây y điều trị rất hiệu quả

Bệnh Eczema, lấy từ gốc Hy lạp: Eczeo – chỉ những tổn thương là mụn nước, bệnh được biết từ thế kỷ thứ 2 trước công nguyên với sự hiểu biết là do rối loạn một số yếu tố ở ngay trong cơ thể. Dân gian thường gọi là chàm tổ đỉa, vì tổn thương tái diễn lâu ngày da sần sủi kèm theo các lỗ hút sâu rỉ nước...
by daiannamthang
Fri Aug 31, 2018 11:02 pm
 
Forum: Phòng mạch
Topic: Bệnh eczema - kết hợp đông tây y điều trị rất hiệu quả
Replies: 0
Views: 24

Tạo màng ngăn - phương pháp điều trị nhiệt miệng hiệu quả

Nhiệt miệng là tên gọi theo dân gian, thực chất bệnh là viêm loét niêm mạc miệng do nhiều nguyên nhân khác nhau, thường là loét áp–tơ (aphthous ulcer). Biểu hiện của bệnh là: trong niêm mạc miệng xuất hiện một hoặc nhiều mụn nhỏ 1–2 mm, hơi đau, có ít nước, vài ngày sau đồng loạt vỡ ra tạo thành vết...
by daiannamthang
Sun Jul 01, 2018 3:53 pm
 
Forum: Phòng mạch
Topic: Tạo màng ngăn - phương pháp điều trị nhiệt miệng hiệu quả
Replies: 0
Views: 25

Tạo màng ngăn - phương pháp điều trị nhiệt miệng hiệu quả

Nhiệt miệng là tên gọi theo dân gian, thực chất bệnh là viêm loét niêm mạc miệng do nhiều nguyên nhân khác nhau, thường là loét áp–tơ (aphthous ulcer). Biểu hiện của bệnh là: trong niêm mạc miệng xuất hiện một hoặc nhiều mụn nhỏ 1–2 mm, hơi đau, có ít nước, vài ngày sau đồng loạt vỡ ra tạo thành vết...
by daiannamthang
Fri Jun 29, 2018 5:50 pm
 
Forum: Phòng mạch
Topic: Tạo màng ngăn - phương pháp điều trị nhiệt miệng hiệu quả
Replies: 0
Views: 23

Tạo màng ngăn - cách chữa trị bệnh nhiệt miệng hiệu quả nhất

Nhiệt miệng là tên gọi theo dân gian, thực chất bệnh là viêm loét niêm mạc miệng do nhiều nguyên nhân khác nhau, thường là loét áp–tơ (aphthous ulcer). Biểu hiện của bệnh là: trong niêm mạc miệng xuất hiện một hoặc nhiều mụn nhỏ 1–2 mm, hơi đau, có ít nước, vài ngày sau đồng loạt vỡ ra tạo thành vết...
by daiannamthang
Sat Jun 16, 2018 8:59 am
 
Forum: Phòng mạch
Topic: Tạo màng ngăn - cách chữa trị bệnh nhiệt miệng hiệu quả nhất
Replies: 0
Views: 21

Tạo màng ngăn - cách chữa trị bệnh nhiệt miệng hiệu quả nhất

Nhiệt miệng là tên gọi theo dân gian, thực chất bệnh là viêm loét niêm mạc miệng do nhiều nguyên nhân khác nhau, thường là loét áp–tơ (aphthous ulcer). Biểu hiện của bệnh là: trong niêm mạc miệng xuất hiện một hoặc nhiều mụn nhỏ 1–2 mm, hơi đau, có ít nước, vài ngày sau đồng loạt vỡ ra tạo thành vết...
by daiannamthang
Fri Jun 15, 2018 9:59 am
 
Forum: Phòng mạch
Topic: Tạo màng ngăn - cách chữa trị bệnh nhiệt miệng hiệu quả nhất
Replies: 0
Views: 11

Tạo màng ngăn - Cách chữa trị bệnh nhiệt miệng hiệu quả nhất

Nhiệt miệng là tên gọi theo dân gian, thực chất bệnh là viêm loét niêm mạc miệng do nhiều nguyên nhân khác nhau, thường là loét áp–tơ (aphthous ulcer). Biểu hiện của bệnh là: trong niêm mạc miệng xuất hiện một hoặc nhiều mụn nhỏ 1–2 mm, hơi đau, có ít nước, vài ngày sau đồng loạt vỡ ra tạo thành vết...
by daiannamthang
Sun Jun 10, 2018 8:21 pm
 
Forum: Phòng mạch
Topic: Tạo màng ngăn - Cách chữa trị bệnh nhiệt miệng hiệu quả nhất
Replies: 0
Views: 37

Bệnh Eczema - kết hợp đông tây y điều trị hiệu quả

Bệnh Eczema , lấy từ gốc Hy lạp : Eczeo – chỉ những tổn thương là mụn nước , bệnh được biết từ thế kỷ thứ 2 trước công nguyên với sự hiểu biết là do rối loạn một số yếu tố ở ngay trong cơ thể . Dân gian thường gọi là chàm tổ đỉa , vì tổn thương tái diễn lâu ngày da sần sủi kèm theo các lỗ hút sâu rỉ...
by daiannamthang
Thu Mar 22, 2018 7:39 pm
 
Forum: Phòng mạch
Topic: Bệnh Eczema - kết hợp đông tây y điều trị hiệu quả
Replies: 0
Views: 110

Cách chữa nhiệt miệng hiệu quả

Bị nhiệt miệng , là tình trạng: Trong niêm mạc miệng xuất hiện một hoặc vài đốm trắng hơi mọng nước, vài ngày sau gần như đồng loạt vỡ ra tạo thành vết loét. Vết loét to dần có khi tới 10 mm, làm ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt và giao tiếp, nếu không có biến chứng loét tự lành rồi lại tái diễn đợt khác...
by daiannamthang
Wed Dec 06, 2017 8:18 pm
 
Forum: Phòng mạch
Topic: Cách chữa nhiệt miệng hiệu quả
Replies: 0
Views: 69

Bệnh nhiệt miệng - phương pháp điều trị hiệu quả

Nhiệt miệng là tên gọi theo dân gian, thực chất bệnh là viêm loét niêm mạc miệng do nhiều nguyên nhân khác nhau, thường là loét áp-tơ (Aphthour ulcer). Biểu hiện của bệnh là trong niêm mạc miệng xuất hiện một hoặc vài đốm trắng hơi mọng nước, một vài ngày sau gần như đồng loạt vỡ ra tạo thành vết lo...
by daiannamthang
Sun Jun 25, 2017 5:05 pm
 
Forum: Phòng mạch
Topic: Bệnh nhiệt miệng - phương pháp điều trị hiệu quả
Replies: 0
Views: 91

Bệnh nhiệt miệng - phương pháp điều trị hiệu quả

Nhiệt miệng là tên gọi theo dân gian, y học hiện đại gọi là áp-tơ (aphthous ulcer), y học cổ truyền gọi là khẩu cam (口疳). Biểu hiện của bệnh là trong niêm mạc miệng xuất hiện một vài đốm trắng hơi mọng nước, một vài ngày sau gần như đồng loạt vỡ ra tạo thành vết loét. Vết loét to dần có khi tới 10 m...
by daiannamthang
Sat Oct 08, 2016 2:25 pm
 
Forum: Phòng mạch
Topic: Bệnh nhiệt miệng - phương pháp điều trị hiệu quả
Replies: 0
Views: 66

Bệnh nhiệt miệng - phương pháp điều trị hiệu quả

Nhiệt miệng là tên gọi theo dân gian, y học hiện đại gọi là áp-tơ (aphthous ulcer), y học cổ truyền gọi là khẩu cam (口疳). Biểu hiện của bệnh là trong niêm mạc miệng xuất hiện một vài đốm trắng hơi mọng nước, một vài ngày sau gần như đồng loạt vỡ ra tạo thành vết loét. Vết loét to dần có khi tới 10 m...
by daiannamthang
Mon Sep 26, 2016 10:01 am
 
Forum: Phòng mạch
Topic: Bệnh nhiệt miệng - phương pháp điều trị hiệu quả
Replies: 0
Views: 71

Cách chữa bệnh nhiệt miệng hiệu quả

Nhiệt miệng là tên gọi theo dân gian, tây y gọi là loét áp-tơ (aphthous ulcer), đông y gọi là khẩu cam. Biểu hiện của bệnh là trong niêm mạc miệng xuất hiện một vài đốm trắng hơi mọng nước, một vài ngày sau gần như đồng loạt vỡ ra tạo thành vết loét. Vết loét to dần có khi tới 10 mm, làm ảnh hưởng l...
by daiannamthang
Sun Jul 17, 2016 5:15 pm
 
Forum: Phòng mạch
Topic: Cách chữa bệnh nhiệt miệng hiệu quả
Replies: 0
Views: 65
Next

Return to advanced search