Page 1 of 1

Cơ hội cho Software Engineer tại Grab

PostPosted: Fri Jan 12, 2018 1:31 pm
by lovely_idiot
Grab offer:
- Signing bonus 1 tháng i.e. sau tháng đầu tiên bạn sẽ nhận dược 2 tháng lương
- Stock options - sau này Grab IPO bạn sẽ kiếm được 1 khoàn - ở Đông Nam Á này chỉ có Grab có điều này + triển vọng IPO sáng sủa

Bạn nào muốn thì gửi cho eric.nguyen at grab.com:
- Resume
- Tất cả các vị trí bạn muốn làm https://grab.careers/