Page 9 of 9

Re: [Updated] Họp fresh FOC lần 1

PostPosted: Mon Jun 07, 2010 8:42 pm
by A.C.E
Bạn Bảo ra ym chỉ hộ mình ai nick nào mới :">

Re: [Updated] Họp fresh FOC lần 1

PostPosted: Tue Jun 08, 2010 1:24 am
by botaydotcom
Mà các bạn miền Nam cũng nên post hình lên đây cho mọi người cùng xem với nào :D

Re: [Updated] Họp fresh FOC lần 1

PostPosted: Sun Nov 21, 2010 5:15 pm
by bestnmtuan
Cái này vẫn còn announcement làm mình hết hồn =))

Re: [Updated] Họp fresh FOC lần 1

PostPosted: Tue Jan 17, 2012 12:48 pm
by hanh_vng1
Chào cả nhà! cho mình hỏi các buổi họp FOC được tổ chức thường niên hằng năm dúng ko? và nếu có thì thường tổ chức vào khoảng thời gian nào ? Năm 2012 sẽ dc tổ chức vào thời gian nào hẻn Các đối tượng thành viên nào sẽ dc join?

Re: [Updated] Họp fresh FOC lần 1

PostPosted: Tue Jan 17, 2012 3:45 pm
by bestnmtuan
Được tổ chức khoảng đầu tháng 6 hằng năm. Năm 2012 chưa có thời gian cụ thể. Tất cả VNCians và freshmen batch 2013 - 2014 đều được khuyến khích tham gia.

Và bạn đừng đi spam linh tinh nữa, nhìn xốn cả mắt.

Re: [Updated] Họp fresh FOC lần 1

PostPosted: Wed Jan 18, 2012 2:49 pm
by lanhchuachaplin
hanh_vng1 wrote:Chào cả nhà! cho mình hỏi các buổi họp FOC được tổ chức thường niên hằng năm đúng ko? và nếu có thì thường tổ chức vào khoảng thời gian nào ? Năm 2012 sẽ dc tổ chức vào thời gian nào hẻn Các đối tượng thành viên nào sẽ dc join?


Không có gì chắc chắn là sẽ được tổ chức thường niên. Nếu tổ chức thì thường chọn 1 ngày trong khoảng từ 1/1 đến 31/12. Năm 2012 nếu không có nước nào tặng nuke cho nhau thì có thể họp fresh FOC lần 1 sẽ được tổ chức trước ngày 21/12 và sau ngày 18/1. Các đối tượng sẽ được đến mà không bị gọi là "khách không mời mà đến" hay "người cần đến thì không đến, người....." có member của VNCNUS tất cả các năm và phụ huynh của các member này.

P/S: 1 đống topic không dùng đến từ đời nào rồi mà chị cũng nhảy vào "I like it", "thanks", "good"... Chị không thấy đầu mình có vấn đề à? Chị không có đủ nhận thức tối thiểu để đọc nội quy? Không biết thế nào là nhảm? Rảnh rỗi quá mức thì nghĩ việc giúp người khác đi, đừng có spam linh tinh nữa. Ngứa mắt!!! Chị có thời gian đi spam, thì tôi cũng đủ rảnh để xóa và ban nick của chị, cũng chỉ 5-10 phút mỗi lần thôi.