It is currently Mon Dec 17, 2018 10:26 pm
All times are UTC + 8 hours

Niệm phật tông yếu

Cảm hứng từ tiếng vọng tâm hồn

Niệm phật tông yếu

Postby trungfdt01 » Fri Feb 14, 2014 12:38 pm

Trong thời đại hiện nay, nhất là đối với hàng cư sĩ tại gia, niệm Phật có thể nói là phương cách chủ yếu để ra khỏi sinh tử. Đây là pháp môn tha lực duy nhất trong Phật pháp, mà điểm then chốt là tin tuyệt đối vào bổn nguyện của đức Phật A-di-đà...

Image

Tủ sách phật giáo Việt Nam – nhà xuất bản tổng hợp HCM

Cách xây dựng truyện trong Niệm phật tông yếu của nhà xuất bản đã nói đến Bổn Nguyện của Đức Phật A Di Đà là dùng Danh Hiệu của Ngài để cứu độ tất cả chúng sanh. Không hiểu rõ lý nầy, người ta thường cho rằng Xưng-Danh là để cho hạng hạ căn không đủ căn cơ để tu những pháp môn như Quán Thật Tướng, Quán Tưởng, Quán Tượng, v.v… Và khi tu Niệm Phật thì phần nhiều đều mang tâm niệm tự lực, vẫn cứ trông cậy vào sức mình để được vãng sinh. Đó là Tự Lực Niệm Phật. Bởi thế, tu rất nhọc nhằn mà cũng không chắc là mình có được vãng sinh hay không. Những ngộ nhận nầy chính dịch giả cũng mắc phải. Hơn một năm trước đây, may mắn thay, gặp được tác phẩm Pháp Nhiên Ngữ Đăng Lục. Như kẻ mù được sáng, người sắp chết đuối gặp phao. Hốt nhiên tín tâm phát khởi, nhận ra lý Tha Lực Niệm Phật. Từ đây, Niệm Phật trở thành một niềm vui không thể nghĩ bàn, vãng sinh Cực Lạc là điều chắc chắn chứ không cần đến lúc lâm chung. Do đó, xin chọn những pháp ngữ tinh yếu của Ngài để dâng tặng người hữu duyên.

Theo thiển ý của dịch giả, có thể nói Pháp Nhiên Thượng Nhân là người đầu tiên chỉ rõ chân diện mục của Tông Tịnh Độ, vạch ra một đường sáng cho tất cả những ai muốn thật sự liễu thoát sinh tử trong một đời. Điều đáng buồn là những lời dạy vàng ngọc nầy chưa hề được giới thiệu với người tu Tịnh Độ ở Việt Nam, dù rằng toàn bộ tác phẩm của Ngài đã được thâu nhập vào Đại Tạng Kinh qua bao thế kỷ. Doc sach online Niệm phật tông yếu của nhà xuất bản tổng hợp HCM tại: https://www.sachweb.com/nha-xuat-ban/-phat-giao-m3/sach-chua-hoang-phap-47/nha-xuat-ban/sach-phat-giao-m3/sach-chua-hoang-phap-47/niem-phat-tong-yeu-e301/
trungfdt01
Trung sĩ
Trung sĩ
 
Posts: 71
Joined: Wed Dec 11, 2013 9:38 am

Return to Văn chương - Thơ ca

  • You cannot post new topics in this forum
    You cannot reply to topics in this forum
    You cannot edit your posts in this forum
    You cannot delete your posts in this forum
  • Who is online

    Users browsing this forum: No registered users and 1 guest