It is currently Wed Oct 24, 2018 12:57 pm
All times are UTC + 8 hours

Thể lệ ứng cử BCH VNCNUS Nhiệm kì XVI (2015-2016)

Thể lệ ứng cử BCH VNCNUS Nhiệm kì XVI (2015-2016)

Postby ElectionVNC » Sat Jul 25, 2015 12:06 am

Việc ứng cử vào BCH chỉ dành cho 2 vị trí bầu trực tiếp là President & Vice President.

Các vị trí Project Directors sẽ được lựa chọn thông qua phỏng vấn bởi một hội đồng bao gồm BCH VNCNUS nhiệm kỳ 16 và Project Director(s) của project tương ứng trong nhiệm kỳ 15.

Yêu cầu cho Ứng cử viên:
- Là sinh viên quốc tịch Việt Nam đang theo học hệ cử nhân (undergraduate) tại ĐHQG Singapore.
- Cam kết hoàn thành đầy đủ nhiệm kỳ của mình và không tham gia các chương trình tại nước ngoài với tổng thời gian quá 3 tháng trong học kỳ 1 và học kỳ 2.


Các bạn được khuyến khích ứng cử theo team (1P và 1VP), tuy nhiên cả hai thành viên trong team đều phải hoàn thành đơn ứng cử. Một cá nhân nếu muốn ứng cử nhiều hơn một vị trí, xin điền lại một bản đăng kí mới.

Đơn đăng kí ứng cử: http://tinyurl.com/VNCNUSElectionXVI

Hạn chót để Ban Bầu cử nhận đơn ứng cử đối với 2 vị trí trên là 23 giờ 59 phút 59 giây, thứ 4, ngày 12 tháng 08 năm 2015.

- Tất cả các ứng cử viên ứng cử cho 2 vị trí kể trên bắt buộc phải có mặt trong một buổi họp mặt với Ban Bầu Cử vào sáng thứ bảy ngày 15 tháng 08 năm 2015.Thời gian cụ thể và địa điểm sẽ được thông báo tới từng ứng cử viên sau khi Ban Bầu Cử nhận được đơn đăng kí.

- Tất cả các ứng cử viên ứng cử cho 2 vị trí kể trên bắt buộc phải tích cực trả lời các câu hỏi được nêu ra trên forum/facebook bởi mọi người (trước buổi debate), cũng như có mặt để tham gia buổi chất vấn (offline debate).

Thời gian cụ thể cho đợt FAQ câu hỏi cho các Ứng cử viên là 00 giờ thứ năm, ngày 13 tháng 08 năm 2015 cho đến 23 giờ 59 phút 59 giây, thứ bảy, ngày 15 tháng 08 năm 2015

Lưu ý: để khuyến khích các câu hỏi chất lượng và tập trung, mỗi nick sẽ được hỏi tối đa 3 câu hỏi (một câu hỏi có thể có nhiều phần nhưng cần liên quan đến nhau) cho mỗi Ửng cử viên.


Buổi debate offline sẽ được dự kiến tổ chức vào ngày Chủ Nhật ngày 16 tháng 08 năm 2015, thời gian, địa điểm và cách thức debate sẽ được thông báo cho tất cả mọi người trong thời gian sớm nhất.
User avatar
ElectionVNC
Hạ sĩ
Hạ sĩ
 
Posts: 58
Joined: Mon Jul 30, 2012 7:40 pm

Return to Bầu cử BCH Nhiệm Kì XVI (2015-2016)

  • You cannot post new topics in this forum
    You cannot reply to topics in this forum
    You cannot edit your posts in this forum
    You cannot delete your posts in this forum
  • Who is online

    Users browsing this forum: No registered users and 1 guest