It is currently Sun Jul 22, 2018 5:06 am
All times are UTC + 8 hours

Bạn có thích hợp với việc luyện thi TOEIC cấp tốc không?

Bạn có thích hợp với việc luyện thi TOEIC cấp tốc không?

Postby minhnguyen124 » Wed Sep 27, 2017 12:33 pm

Hãy thử sức với các bài tập Part 5 (Điền vào chỗ trống) của đề thi TOEIC sau đây để đánh giá trình độ của mình nhé:

I _____ a lot of him lately. I know he is still as athletic as he used to be.
A. see
B. will see
C. have seen
D. had seen

ĐÁP ÁN:
I _____ a lot of him lately. I know he is still as athletic as he used to be. --> Gần đây tôi thường thấy anh ấy. Tôi biết anh ấy vẫn còn rất cường tráng như xưa.
A. see --> thấy, nhìn (động từ nguyên mẫu bare inf)
B. will see --> (động từ dạng WILL + BARE INF)
C. have seen --> (động từ dạng HAVE V_ED/3)
D. had seen --> (động từ dạng HAD V_ED/3)
Ta nhìn 4 phương án sẽ thấy ý câu này muốn hỏi cách dùng thì. Ta thấy câu có trạng từ LATELY (gần đây) là dấu hiệu của thì hiện tại hoàn thành -> chọn "have seen".

Mrs. Pike was so angry that she made a _____ gesture at the driver.
A. rude
B. rudeness
C. rudely
D. rudest

ĐÁP ÁN:
Mrs. Pike was so angry that she made a _____ gesture at the driver. --> Bà Pike giận đến nỗi bà đã làm một cử chỉ thô lỗ với người lái xe.
A. rude --> thô lỗ (tính từ)
B. rudeness --> sự thô lỗ (danh từ)
C. rudely --> (trạng từ)
D. rudest --> (tính từ so sánh nhất)
Sau mạo từ A ta cần một danh từ hoặc cụm danh từ số ít. Trong câu ta thấy đã có danh từ GESTURE -> ta cần 1 tính từ ở chỗ cần điền -> chọn A. Ta lưu ý cấu trúc "SO + tính từ/trạng từ THAT + mệnh đề" mang nghĩa "quá...đến nỗi".

The advertising campaign should _____ the public's awareness of the new recycling bins in the city park.
A. raise
B. reply
C. inquire
D. react

ĐÁP ÁN:
The advertising campaign should _____ the public's awareness of the new recycling bins in the city park. --> Dự án quảng cáo nên nâng cao nhận thức của công chúng về các thùng rác mới trong khuôn viên thành phố.
A. raise --> nâng lên, nâng cao (động từ)
B. reply --> hồi đáp (động từ)
C. inquire --> hỏi
D. react --> phản ứng
Cụm từ "raise one's awareness" mang nghĩa "nâng cao nhận thức". Các động từ khác không thể đi chung với từ "awareness".

Nếu bạn làm đúng 2/3 câu, bạn đã có thể hoàn toàn tự luyện thi TOEIC tại trang web Gia Sư Toeic https://giasutoeic.com. Điều mình thích nhất ở trang này là sau khi bạn làm bài tập thì sẽ biết được đáp án chính xác luôn (giống như trên), chưa kể là có phần dịch nghĩa và giải thích rất là rõ ràng, giúp bạn tiết kiệm được thời gian đáng kể khi học.

Còn nếu bạn chưa làm đúng 2/3 câu thì cũng không sao cả, cái bạn cần làm bây giờ là một người kèm cặp và giải thích cho bạn tất cả những vướng mắc trong lúc luyện thi thôi.

Bạn có thể kết hợp việc luyện thi giải đề và học với gia sư khi học khóa Luyện thi TOEIC cấp tốc. Gia sư sẽ là người sẽ kèm bạn và giải quyết tất cả những câu hỏi và những khó khăn của bạn trong quá trình luyện thi để đạt điểm như mong muốn. Khóa học này cũng rất phù hợp với những người đang muốn lấy bằng TOEIC gấp và những người bận rộn nữa.

Hay nhất là khóa này có chính sách đảm bảo đầu ra, được hỗ trợ học đến khi nào đạt điểm bạn muốn mới thôi. Vì vậy bạn khỏi lo gì hết!
minhnguyen124
Lính Vệ Sinh
 
Posts: 6
Joined: Tue Feb 28, 2017 12:28 pm

Return to English Help Corner

  • You cannot post new topics in this forum
    You cannot reply to topics in this forum
    You cannot edit your posts in this forum
    You cannot delete your posts in this forum
  • Who is online

    Users browsing this forum: No registered users and 1 guest