It is currently Mon Dec 17, 2018 3:24 pm
All times are UTC + 8 hours

Từ vựng tiếng anh nhà hàng khách sạn về các món chính

Từ vựng tiếng anh nhà hàng khách sạn về các món chính

Postby Dao Cham » Mon Jun 25, 2018 10:41 am

Các từ vựng sẽ giúp bạn ứng dụng tiếng anh giao tiếp nhà hàng nhanh chóng và hiệu quả hơn. Vậy bạn đã biết các từ vựng tiếng anh nhà hàng hách sạn về các món chính? Hãy tìm hiểu thêm với các từ sau đây nhé!
Xem thêm: học tiếng anh doanh nghiệp
Catch of the day [kæt∫ əv ðə dei]: món nấu bắng cá mới đánh bắt
Soup of the day [su:p əv ðə dei]: súp đặc biệt của ngày
Beef burger [bi:f bə:gə] / hamburger [‘hæmbə:gə]: bánh kẹp thịt bò
All day breakfast [o: l dei ‘brekfəst]: bữa sáng phục vụ cả ngày
Cheese and biscuits [t∫i:z ænd ‘biskit]]: pho mát ăn cùng bánh qui
Egg and chips [ egz ænd chip]: trứng ăn kèm khoai tây chiên
Dish of the day [di∫ əv ðə dei ]: món đặc biệt của ngày
Bacon and eggs [‘beikən ænd egz ]: thịt muối kèm trứng
Fish and chips [ fi:∫ ænd chip]: cá chiên tẩm bột kèm khoai tây chiên
Cheeseburger [t∫i:z bə:gə]: bánh kẹp thịt có pho mát
Fillet steak [‘filit steik]: bít tết
Mixed salad [mixd səlæd]: sa lát trộn
Fish pie [ fi:∫ pai:]: bánh nhân cá
Poached eggs [pout∫ egz]: trứng chần nước sôi
Green salad [ gri:n səlæd]: sa lát rau
Lasagne [lə’zænjə]: bánh bột hấp
Pork chops [pɔ:k t∫ɔp]: sườn lợn
Mixed grill [mixd–gri:l]: món nướng thập cẩm
Sausage and mash [‘sɔsidʒ ænd mæ∫]: xúc xích kèm khoai tây nghiền
Pizza [pizə]: pizza
Shepherd’s pie [‘∫epəd pai:]: bánh của người chăn cừu (nhân thịt cừu xay)
Roast beef [roust bi:f ] : thịt bò quay
Roast chicken [roust ‘t∫ikin] : gà quay
Sirloin steak [‘sə:lɔin steik]: bít tết thăn bò
Roast duck [roust dʌk]: vịt quay
Salad [səlæd]: sa lát
Sandwich [‘sænwidʒ]: bánh mì gối
Spaghetti bolognese [spə’geti ‘bɔlounjəsis] : mỳ ý
Roast pork [roust pɔ:k ]: thịt lợn quay
Toasted sandwich [toust ‘sænwidʒ]: bánh mì gối nướng
Scampi [‘skæmpi]: tôm rán
Steak and kidney pie [steik ænd ‘kidni pai:]: bánh bít tết kèm bầu dục
Scrambled eggs [‘skræmbld egz]: trứng bác
Stew [stju:]: món hầm
Soup [su:p]: súp
Steak and chips [steik ænd chip] : bít tết kèm khoai tây chiên
Dao Cham
Lính lau súng
 
Posts: 27
Joined: Wed Aug 16, 2017 4:42 pm

Return to English Help Corner

  • You cannot post new topics in this forum
    You cannot reply to topics in this forum
    You cannot edit your posts in this forum
    You cannot delete your posts in this forum
  • Who is online

    Users browsing this forum: No registered users and 1 guest