Page 1 of 1

About Safari

PostPosted: Mon Nov 05, 2007 1:15 pm
by phoenix_xxx
Mọi người cho em hỏi, có cách nào để config hotkey trong safari ko? Trước giờ xài FF , quen click Command-1, Command-2 để switch to a specific tab theo thứ tự cuả nó trên tab bar, Safari thì switch đến các link theo thứ tự trên bookmark, nếu muốn switch đến 1 tab nào là phải click Shift Command + Arrow, rồi move từ từ đến tab đấy, mất thời gian + ko quen :D
Có cách nào để config cho Safari giống như vậy ko ạ?

Thank mọi người nhiều :D

PostPosted: Mon Nov 05, 2007 3:40 pm
by Bluerose
em dùng short cut để jump tab à, anh toàn , dùng left right thấy ok, Hoặc ko thì dùng chuột ấn :)) Thử trang này xem có gì hay ko http://pimpmysafari.com/

PostPosted: Mon Nov 05, 2007 10:22 pm
by phoenix_xxx
thank anh. Em tìm trên pimpmysafari rồi muh ko thấy :D