Page 2 of 2

Re: Ngư, ông, cần truyện (hay Sờ Cờ sử kí)

PostPosted: Sun Aug 09, 2009 11:13 am
by naoki_lsmf
trời, trong 1' nghía qua nghía lại e ko thấy anh để tên Mod, cho bài này xún đây :(( :((

Re: Ngư, ông, cần truyện (hay Sờ Cờ sử kí)

PostPosted: Sun Aug 09, 2009 1:08 pm
by miu
Bai nay` viet truoc khi em ra doi` ma` em iu

Re: Ngư, ông, cần truyện (hay Sờ Cờ sử kí)

PostPosted: Sun Aug 09, 2009 4:50 pm
by naoki_lsmf
dzị hử, sao em thấy có bé My, bé Mai, em tưởng em chung lứa, oa oa oa

Re: Ngư, ông, cần truyện (hay Sờ Cờ sử kí)

PostPosted: Sun Aug 09, 2009 10:13 pm
by miu
Mod doc ki~ lai di nao. Ci' nay` viet dot em la` fresh mi' sang