It is currently Sat Dec 15, 2018 9:42 pm
All times are UTC + 8 hours

Chương trình Quản trị viên Tập sự Prudential Management Trainee 2014 - Hạn cuối 20/02/2014

AlumNUS lounge - tư vấn cuộc sống, nghề nghiệp, tài chính, rủ rê ăn chơi,...

Chương trình Quản trị viên Tập sự Prudential Management Trainee 2014 - Hạn cuối 20/02/2014

Postby Prudential_MT » Mon Feb 17, 2014 6:42 pm

Hi các bạn,

Mình chia sẻ thông tin về chương trình Management Trainee năm 2014 cho sinh viên mới ra trường nhé. Đây là cơ hội rất tốt để có việc làm lương cao (~650-750$/tháng) cho các bạn chưa có kinh nghiệm, không yêu cầu kiến thức bảo hiểm, chỉ cần kĩ năng mềm tốt thôi!

Các bạn ở HN dự thi nếu được tuyển còn có thêm trợ cấp tiền nhà khi vào HCM làm việc nữa.

Chia sẻ thông tin cho các bạn khác nữa nhé ^^
______________________________________________________________

[COLOR="#FF0000"]PRUDENTIAL MANAGEMENT TRAINEE
(QUẢN TRỊ VIÊN TẬP SỰ) 2014​[/COLOR]Là một công ty bảo hiểm nhân thọ đa quốc gia đi tiên phong và dẫn đầu tại thị trường Việt Nam, Prudential luôn chú trọng việc thu hút, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trẻ thành thế hệ lãnh đạo trong tương lai.

Chương trình Prudential Management Trainee (Quản trị viên Tập sự) 2014 đã được khởi động, mở ra cơ hội khám phá, nâng cao tiềm năng và phát triển sự nghiệp ngay khi vừa ra trường.

Ai có thể tham gia?
Sinh viên năm cuối hoặc đã tốt nghiệp có dưới 2 năm kinh nghiệm:
- Điểm trung bình 7.0/10 hoặc 2.5/4.0.
- Nói và viết tiếng Anh tốt.
- Cầu tiến, có tinh thần làm việc nhóm và khả năng lãnh đạo.
- Có kỹ năng giao tiếp, thuyết trình và kỹ năm mềm khác.

Những cơ hội cho bạn:
- Thử thách bản thân với kinh nghiệm làm việc tại nhiều dự án lớn của các phòng ban khác nhau
- Chương trình phát triển cá nhân với cơ hội luân chuyển 3 phòng ban để hiểu rõ về công ty Prudential và ngành bảo hiểm
- Con đường nhanh nhất đến sự nghiệp mong muốn trong tương lai, cùng mức lương hấp dẫn.

[COLOR="#FF0000"]Tham gia như thế nào?
Tải và điền đầy đủ Đơn Đăng Kí và gửi về : mt.program@prudential.com.vn
Hạn cuối nộp đơn: 20/02/2014.
[/COLOR]


Gửi câu hỏi về:
mt.program@prudential.com.vn
www.facebook.com/Prudential.MT

Link tới Đơn Đăng Kí:
http://www.prudential.com.vn/corp/pr...ation_Form.doc
Image
Prudential_MT
Dân đen
 
Posts: 2
Joined: Mon Feb 17, 2014 6:41 pm

Re: Chương trình Quản trị viên Tập sự Prudential Management Trainee 2014 - Hạn cuối 20/02/2014

Postby Prudential_MT » Mon Feb 17, 2014 6:43 pm

1. What is this?
Chương trình này là gì?

Answer: This is recruitment of talented fresh graduates to work in Prudential Vietnam Assurance.
Đây là chương trình tuyển dụng sinh viên mới tốt nghiệp tài năng mong muốn làm việc tại công ty Bảo hiểm Nhân thọ Prudential Việt Nam


2. Is this an internship or full-time job? Can I work remotely?
Đây là chương trình thực tập hay công việc toàn thời gian? Tôi có thể làm việc từ xa ở nhà được không?

Answer: This is a paid full time job (starting from August 2014) that requires your presence at the working place.
Đây là công việc toàn thời gian (bắt đầu làm việc từ tháng 8/2014) yêu cầu bạn phải có mặt tại nơi làm việc.


3. Where will recruitment rounds take place?
Tôi có thể dự thi tại những địa điểm nào?

Answer: We will organize recruitment rounds in 2 locations: Hanoi and HCM city, you will be allocated into these based on your current address (and your home address). Please notice us when you want to change your location.
Có 2 địa điểm: Hà Nội hoặc TP.HCM. Thí sinh sẽ được phân vào mỗi địa điểm tuỳ thuộc vào địa chỉ hiện tại hoặc địa chỉ nhà (nêu trong Application Form). Hãy thông báo với chúng tôi nếu bạn muốn thay đổi địa điểm dự thi.


4. What should I submit for the application form round? Do you require CV, transcript?
Tôi cần nộp gì trong vòng Hồ sơ? Có yêu cầu tài liệu như CV hay bảng điểm không?

Answer: Only Application Form is required. Other materials are just for reference, you do not have to include in the email sent to us.
Chương trình chỉ yêu cầu bạn điền vào Application Form và gửi lại vào địa chỉ email. Những tài liệu tham khảo khác không yêu cầu gửi.


5. Where will I be working if I am selected?
Tôi sẽ làm việc tại đâu nếu tôi được chọn?

Answer: All Management Trainees will be based in HCMC, since this is location for Prudential Vietnam’s Headquarter. Only in HCMC you would have multiple choices for departments to rotate in.
Candidates applied and attended recruitment rounds in Hanoi then successfully selected for the program would be support with housing subsidy (in monthly basis in 2 years) while working in HCMC.
Tất cả các Quản trị viên Tập sự sẽ làm việc tại TP.HCM vì đây là nơi đặt trụ sở của Prudential Việt Nam. Chỉ có làm việc tại đây bạn mới có cơ hội được luân chuyển vào nhiều phòng ban khác nhau.
Thí sinh dự thi tại Hà Nội và được lựa chọn vào chương trình sẽ được hỗ trợ tiền nhà (hàng tháng, trong vòng 2 năm) khi làm việc tại TP.HCM


6. Why are there so many benefits? What would Prudential gain from this?
Tại sao có quá nhiều lợi ích cho Quản trị viên Tập sự vậy? Công ty Prudential được gì từ chương trình này?

Answer: We hope to invest young talents to become future leaders of the company. This is aligned with your company culture of talent development. You would have a lot of chance to develop and prove yourself talented in Prudential Vietnam.
Chúng tôi mong muốn đầu tư vào những tài năng trẻ để họ trợ thành lãnh đạo tương lai của công ty. Đây là một trong những nét văn của của Prudential khi đào tạo tài năng. Bạn sẽ có rất nhiều cơ hội để phát triển và chứng tỏ khả năng của mình tại đây.


7. What is rotation, what would I do in each rotation? Do you have JD for the MT position?
Luân chuyển là gì, tôi sẽ làm gì tại mỗi lần luân chuyển? Có mô tả công việc cụ thể cho vị trí Quản trị viên Tập sự không?

Answer: Rotation is a change of department to take new challenge & knowledge about different parts of the business of Prudential. Each department would have different projects and tasks for you; therefore, there is no fixed job description for this position.
Luân chuyển là thay đổi phòng ban sau một thời gian làm việc, để có thêm kinh nghiệm và kiến thức về các mặt khác nhau của Prudential Việt Nam. Mỗi phòng ban có những dự án và công việc riêng cho bạn, vì vậy không có bản mô tả công việc cụ thể cho vị trí này.


8. What are the departments that I have chance to rotate in?
Những phòng ban tôi có thể luân chuyển tới là gì?

Answer: Please refer the application form for some main departments that you would have chance to rotate in. The program remains a high flexibility when it comes to development track of each Management Trainee.
Prudential and you, we can together form what is best for your career path while rotating in these departments.
Hãy xem Application form để biết những phòng ban chính bạn có thể luân chuyển tới. Chương trình được đánh giá là khá linh động khi cho bạn lựa chọn những phòng ban phù hợp với sự phát triển sự nghiệp bản thân.
Prudential cũng sẽ góp phần trong việc xác định những phòng ban hợp lý để bạn được phát triển và đóng góp nhiều nhất.


9. How much would I be paid? What are other benefits?
Mức lương là bao nhiêu? Có những lợi ích gì khác từ chương trình không?

Answer: This is undisclosed information; however, we promise that salary of Management Trainee in Prudential is in top-tier of the job market for fresh graduates.
Considered as talent in Prudential, we will invest in you with various personally-designed trainings, offsite, development programs. Also, we also give you full support in getting professional certification in Insurance that benefits your career.

Mức lương là thông tin hạn chế đưa ra, tuy vậy, chúng tôi có thể đảm bảo rằng mức lương cho Quản trị viên Tập sự tại Prudential nằm thuộc hàng đầu trong thị trường công việc cho sinh viên vừa ra trường.
Được coi là nhân viên tài năng tại Prudential, chúng tôi sẽ đầu tư vào bạn với những chương trình được thiết kế riêng đặt biệt. Ngoài ra, chúng tôi cũng sẽ giúp bạn phí dự thi và tài liệu để đạt được những chứng chỉ quan trọng trong ngành Bảo hiểm.10. I am from Hanoi, can I be working here instead of in HCMC?
Tôi tới từ Hà Nội, liệu tôi có thể làm việc tại đây thay vì tại TP.HCM?

Answer: We expect that Management Trainees would travel to HCMC for their daily work. Housing subsidy (in monthly basis in 2 years) is available for those from Hanoi as well.
This is a great chance for you to explore yourself a totally new exciting environment which is very different from Hanoi.
Chúng tôi hi vọng các Quản trị viên Tập sự đều làm việc tại TP.HCM. Sẽ có trợ cấp nhà ở (hàng tháng trong vòng 2 năm) cho những bạn từ Hà Nội.
Đây là cơ hội lớn cho bạn để bạn được sống và làm việc tại một môi trường hoàn toàn mới, rất năng động và khác bịêt với Hà Nội.11. Do I need background in Insurance to apply for this?
Tôi có cần có kiến thức về Bảo hiểm khi đăng kí tham gia chương trình này không?

Answer: No, we confirm that you do not need to have background in Insurance to apply this program.
Không, chúng tôi đảm bảo rằng kiến thức về Bảo hiểm không phải là yêu cầu bắt buộc để tham gia chương trình này.12. My major in university is not what I truly love; can I apply for a department that is different from my major?
Ngành học của tôi tại trường đại học không phải là ngành tôi yêu thích; liệu tôi có thể đăng kí phòng ban khác với những gì tôi đã học không?

Answer: Yes, if you find yourself interested in developing your future career in a new route, you can apply for the department that matches your preference.
Also, for those who can not define your preference yet, the Management Trainee is the perfect place for you to discover what you truly love.

Bạn hoàn toàn có thể phát triển sự nghiệp bản thân khác với hướng ngành học của bạn, bạn có thể đăng kí phòng ban phù hợp với mong muốn của bạn.
Ngoài ra, đối với những bạn chưa xác định được mong muốn về nghề nghiệp thì chương trình Quản trị viên Tập sự sẽ là nơi hoàn hảo để bạn tìm hiểu thêm mình phù hợp với nghề nghiệp gì.
Prudential_MT
Dân đen
 
Posts: 2
Joined: Mon Feb 17, 2014 6:41 pm

Re: Chương trình Quản trị viên Tập sự Prudential Management Trainee 2014 - Hạn cuối 20/02/2014

Postby harrypham » Tue Aug 30, 2016 4:30 pm

Bài viết rất hay. cảm ơn bạn!
----------------------------------------------Chữ ký ---------------------------------
Nấm linh chi | Du học mỹ | Du học Nhật bản | Học tiếng anh giao tiếp |Đại lý gạo ngon|máy xây dựng
harrypham
Lính lau súng
 
Posts: 24
Joined: Mon Apr 18, 2016 9:54 pm

Return to Alumni

  • You cannot post new topics in this forum
    You cannot reply to topics in this forum
    You cannot edit your posts in this forum
    You cannot delete your posts in this forum
  • Who is online

    Users browsing this forum: No registered users and 2 guests