It is currently Fri Nov 16, 2018 1:56 pm
All times are UTC + 8 hours

Chia sẻ tài liệu bài tập tình huống phân tích tình hình tài chính Cty Cổ Phần Quang Trung.

Don't make LOVE - Make MONEY first!

Moderator: VKelvin

Chia sẻ tài liệu bài tập tình huống phân tích tình hình tài chính Cty Cổ Phần Quang Trung.

Postby TaiLieuBaoCao » Tue Sep 23, 2014 6:08 pm

Bài tập tình huống Phân tích tình hình tài chính Công ty Cổ Phần Quang Trung sẽ giúp chúng ta có cái nhìn tổng thể nhất về tình hình phát triển và định hướng của công ty trong những năm qua .Đồng thời thấy được các yếu tố giúp Công ty Cổ phần Quang Trung đứng vững trên thị trường hiện nay.

CÂU 1 :
Qua báo cáo ngân lưu của công ty CP QUANG TRUNG năm 2008, ta có thể rút ra một số kết luận về tình hình tài chính của công ty như sau:
- Báo cáo này cho thấy các dòng tiền từ hoạt động kinh doanh (-73780 USD), cộng với các khoản chi cho hoạt động đầu tư (-36000 USD), và từ tài trợ (104180 USD) làm cho dòng tiền công ty là âm 5600 USD, có nghĩa dòng ngân lưu ra của công ty lớn hơn dòng ngân lưu vào.
- Các khoản phải thu và hàng tồn kho của công ty tăng lên lần lượt là 50800 USD và 120800 USD trong khi đó các khoản phải trả và chi phí trả trước của công ty tăng lên không nhiều làm cho ngân lưu tù SX-KD của công ty âm. Điề này nói lên công ty đang bị chiếm dụng vốn.
- Trong năm 2008 công ty đã chi mua tài sản cố định, do đó ngân lưu tù hoạt động đầu tư của công ty là âm 36000 USD.
- Cuối cùng, chúng ta xem những thay đổi về dòng tiền từ các hoạt động tài chính. Công ty đã nâng số tiền bằng cách tăng nợ dài hạn, nợ khác bằng cách đó tăng được dòng tiền sẵn có. Tuy nhiên, khoản cổ tức mà Công ty phải trả (22000 USD), phải được thanh toán ngoài dòng tiền và vì thế thể hiện sự sụt giảm trong dòng tiền.

Để lại mail nếu bạn nào muốn download tài liệu trên . hoặc truy cập trang nguồn để ủng hộ tác giả:

Bài tập tình huống Phân tích tình hình tài chính Công ty Cổ Phần Quang Trung
TaiLieuBaoCao
Dân đen
 
Posts: 4
Joined: Tue Apr 22, 2014 12:23 pm

Re: Chia sẻ tài liệu bài tập tình huống phân tích tình hình tài chính Cty Cổ Phần Quang Trung.

Postby tanbacmy » Fri Oct 09, 2015 11:29 am

MÌNH RẤT THÍCH BÀI VIẾT NÀY!THANKS!
tanbacmy
Dân đen
 
Posts: 4
Joined: Sun May 17, 2015 5:41 pm

Re: Chia sẻ tài liệu bài tập tình huống phân tích tình hình tài chính Cty Cổ Phần Quang Trung.

Postby lovedalat » Mon May 29, 2017 4:03 pm

Bài viết rất hay, có biểu đồ thì dễ thấy rõ hơn
tôi đi tìm tôi
lovedalat
Lính Vệ Sinh
 
Posts: 7
Joined: Thu Dec 10, 2015 6:49 pm
Location: tp.hcm

Return to NUS Business School

  • You cannot post new topics in this forum
    You cannot reply to topics in this forum
    You cannot edit your posts in this forum
    You cannot delete your posts in this forum
  • Who is online

    Users browsing this forum: No registered users and 1 guest